duminică, 1 iunie 2014

Calea Ferată Simeria – Hunedoara – 130 de ani de existenţă – un nou „moment aniversar” marcat prin... uitare!

  1 Iunie 2014... pentru majoritatea dintre noi doar o altă „Zi a Copilului”... marcată prin deja traditionalele evenimente ce sunt organizate an de an, începând din 1950.
  Însă pentru feroviarii din complexul Simeria şi pentru din ce în ce mai rarii iubitori ai lumii „trenurilor de odinioară” această dată are şi o altă simbolistică... paradoxal... aproape necunoscută, ea aducând cu sine prilejul pentru o scurtă incursiune în tainele unor clipe petrecute acum mai bine de un secol când, la începutul anului 1883, pentru a facilita accesul spre veritabila „cetate a siderurgiei” ce începuse să prindă contur în împrejurimile Huneoadrei, „Societatea Căilor Ferate Maghiare de Stat (M.A.V.)” a demarat construcţia liniei Simeria – Hunedoara (15,6 km.).
  Realizat prin intermediul firmei „Deutch & Haas”, micul traseu, ce asigura o conexiune directă cu magistrala feroviară Arad – Simeria – Alba Iulia a fost inaugurat oficial în ziua de 1 Iunie 1884.
Încă de la deschiderea sa, calea ferată Simeria – Hunedoara a fost exploatată de „Societatea Căilor Ferate Maghiare de Stat (M.A.V.)”, până în ziua de 1 Ianuarie 1919, moment când a trecut în administrarea „Direcţiei Generale C.F.R.”.
  Un an mai târziu, la 20 Septembrie 1920, în baza Legii de ratificare a prevederilor Tratatului de Pace de la Trianon, document publicat în Monitorul Oficial Nr. 136, linia, împreună cu întregul său patrimoniu, a fost întabulată în Cartea Funciară Cluj, ca proprietate a Statului Român.

Trenuri pe liniile staţiei Simeria - 1937
  După cel de-al Doilea Război Mondial, micul traseu ce urcă uşor spre poalele Munţilor Poiana Ruscă a fost supus unui amplu proiect menit să asigure preluarea sporului de trafic generat de dezvoltarea accelerată a industriei siderurgice din zona Hunedoarei.

Tabelă din Mersul Trenurilor - 1949
  Astfel, pe parcursul anului 1951 a început să prindă formă proiectul noii clădiri de călători a staţiei Hunedoara, creaţie unicat a arhitecţilor Titu Dan Elian şi Dan Virgiliu Marinescu, ce a fost ridicată în anii 1952 – 1953 şi dată în folosinţă complet începând din anul 1955.

Inconfundabila clădire a gării Hunedoara - 2006
  În cadrul aceluiaşi proiect, între anii 1952 – 1954 a fost realizat noul de racord între staţiile Simeria şi Pestiş (9,6 km), lucare continuată ulterior cu o amplă reţea de linii industriale ce asigurau legătura cu diferitele secţii ale Combinatului Siderurgic (lungimea totală a lor ridicându-se la peste 157 km.).
  În toamna anului 1984, calea ferată Simeria – Hunedoara a fost electrificată.
  În prezent, micul traseu inaugurat acum 130 de ani este activ pentru traficul de călători şi pentru circulaţia din ce în ce mai rarelor trenuri de marfă, fiind concesionat companiei private S.C. RC-CF TRANS S.R.L. – Braşov.